วังน้ำเขียว

Promotions

About us

วังน้ำเขียวฟาร์ม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ มีกิจกรรมหลากหลายให้เข้ามาศึกษา มีทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน เข้ามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ซึ่งจะมีวิทยากรคอยต้อนรับและบรรยาย

READ MORE  

Wangwan

“วังว่าน” ชื่อเสียงของยาหม่องตราวังว่านเริ่มเป็นที่พูดถึงในเรื่องสรรพคุณและผลการรักษา ปากต่อปาก เป็นที่แพร่หลายทั้งภายในประเทศและแถบประเทศเพื่อนบ้าน ในระยะเวลาอันสั้น

READ MORE  

Mr. mushroom

“Mr. Mushroom” ผลิตและแปรรูปสินค้าจากเห็ด ภายใต้แบรนด์ Mister Mushroom อาทิเช่น เห็ดสด เห็ดทุบ ข้าวเกรียบเห็ด แคปซูลเห็ด เป็นต้น

READ MORE  

About us

วังน้ำเขียวฟาร์ม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ มีกิจกรรมหลากหลายให้เข้ามาศึกษา มีทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน เข้ามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ซึ่งจะมีวิทยากรคอยต้อนรับและบรรยาย

READ MORE  

Wangwan

“วังว่าน” ชื่อเสียงของยาหม่องตราวังว่านเริ่มเป็นที่พูดถึงในเรื่องสรรพคุณและผลการรักษา ปากต่อปาก เป็นที่แพร่หลายทั้งภายในประเทศและแถบประเทศเพื่อนบ้าน ในระยะเวลาอันสั้น

READ MORE  

Mr. mushroom

“Mr. Mushroom” ผลิตและแปรรูปสินค้าจากเห็ด ภายใต้แบรนด์ Mister Mushroom อาทิเช่น เห็ดสด เห็ดทุบ ข้าวเกรียบเห็ด แคปซูลเห็ด เป็นต้น

READ MORE  

News & Articles

สรรพคุณยาหม่อง “วังว่าน” แท้จริงแล้วนั้นเป็นเช่นไร

โดยปกติแล้วเรามักจะใช้ยาหม่องทาแก้ปวดบ้าง ดมแก้หน้ามืดบ้าง ทาตามไขข้อเวลาบวมบ้างล่ะ สังเกตไหมครับว่า

ประวัติยาหม่อง

ถ้าหากพูดถึงสิ่งที่คนไทยนิยมใช้และพกติดตัวกันในฐานะของยาสามัญประจำบ้านและประจำตัว ก็คงจะหนีไม่พ้นยาหม่อง ที่เพียงได้ยินชื่อก็สามารถบ่งบอกถึงสรรพคุณ

นิ้วเคล็ด โรคร้ายของทุกวัย

มือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา แต่หากมองลึกเข้าไปอีกจะเห็นได้ว่า นิ้ว ก็เป็นองค์ประกอบสำคัญของมือที่ช่วยให้ทำสิ่งต่างๆ ลุล่วงไปได้ด้วยดี

นิ้วล็อคมักเกิดขึ้นกับใครบ้าง

ในหลักความเป็นจริงนิ้วล็อคสามารถเกิดขึ้นในได้ทุกช่วงทุกวัย ขึ้นอยู่กับการใช้งานนิ้วมือทีหนักและผิดวิธีจนเกินไป แต่หากอิงตามหลักวิทยาศาสตร์เป็นหลัก

Tracking

Customer Name Customer Location Tracking Number
คุณ ฤทธิเดช คุ้มรัตน์ #4322 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 20/09/2562 OWANG0024657
คุณ อภรดี จันทร์เสละ #4812 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 20/09/2562 OWANG0024634
คุณ เพชร อยู่สินสวัสดิ์ #4447 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 20/09/2562 OWANG0024636
คุณ ฉายชนก ขัมพานนท์ #4801 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 20/09/2562 OWANG0024637
คุณ เกษร นพสุวรรณวงศ์ #4877 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 20/09/2562 OWANG0024641
คุณ วัชรีภรณ์ ประสงค์ #4838 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 20/09/2562 OWANG0024645
คุณ สมพร ตราชัย #4778 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 20/09/2562 OWANG0024646
คุณ ชาญ ทาผา #4874 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 20/09/2562 OWANG0024651
คุณ นรภัทร บรรจง #5025 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 20/09/2562 OWANG0024652
คุณ รัชดาภรณ์ บาลโสง #5013 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 20/09/2562 OWANG0024653
คุณ อำไพพรรณ ชมวงศ์ #4882 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 20/09/2562 OWANG0024654
คุณ พิรญาณ์ ธีรเนตร #5035 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 20/09/2562 OWANG0024655
คุณ อรุณรัตน์ ดวงมาลา #4775 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 20/09/2562 OWANG0024658
คุณ พรทิพย์ สิทธิศักดิ์ #4923 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 20/09/2562 OWANG0024660
คุณ บรรจง กาฬภักดี #4926 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 20/09/2562 OWANG0024661
คุณ ลำจวน ผลวัฒนะ #4936 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 20/09/2562 OWANG0024662
คุณ ยุทธศักดิ์ กลิ่นสนิท #4895 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 20/09/2562 OWANG0024663
คุณ ธงชัย รัตวร #4974 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 20/09/2562 OWANG0024664
คุณ จำปาทอง ไชยบุตร #4980 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 20/09/2562 OWANG0024666
คุณ ณรงค์ จินดาแก้ว #5064 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 20/09/2562 OWANG0024668
คุณ อนันต์ ทองเนื้องาม #5103 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 20/09/2562 OWANG0024671
คุณ อัญชลี วิพิศมากุล #5041 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 20/09/2562 OWANG0024674
คุณ เทพณรงค์ นามภักดี #5055 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 20/09/2562 OWANG0024676
คุณ สุรางค์ แซ่อึ้ง #5058 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 20/09/2562 OWANG0024675
คุณ อุไร ลายลวดแก้ว #4902 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 20/09/2562 OWANG0024677
คุณ อุทิศ ขุนสวัสดิ์ #4483 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/25622 OWANG0024599
คุณ ณัฐนันท์ สุตะวงศ์ #4512 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562 OWANG0024600
คุณ วรรณธรณ์ เจริญวุฒิเกียรติ #4556 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562 OWANG0024601
คุณ มณีการญน์ ศรีวิพันธิ์ #2456 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562 OWANG0024603
คุณ วรภรณ์ บุญตามทัน #4575 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562 OWANG0024604
คุณ ศิริพร มีคช #4611 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562 OWANG0024607
คุณ Durina Choengsri #4615 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562 OWANG0024608
คุณ สุชิตา อินแสงแสง #4582 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562 OWANG0024610
คุณ สุกัญญา เกียรติวนิชวิไล #4301 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562 OWANG0024611
คุณ ไอรินทร์ ชนนท์เธียรสิน #4641 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562 OWANG0024614
คุณ กัลยาพร ไชยยงยศ #4647 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562 OWANG0024615
คุณ สมเกียรติ คณะครุฑ #4668 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562 OWANG0024616
คุณ พัชรนันท์ ธนาโรจน์พงศธร #3761 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562 OWANG0024617
คุณ จันสี หลาบมาลา #4686 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562 OWANG0024624
คุณ นพรัตน์ วัฒนะธีระภาพวงศ์ #4734 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562 OWANG0024627
คุณ สุเมธ ก้อนทอง #4758 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562 OWANG0024628
คุณ ลาวัณย์ เรืองแก้ว #4742 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562 OWANG0024629
คุณ มยุรี สารีบุตร # 4762 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562 OWANG0024630

Customer Name :
- คุณ ฤทธิเดช คุ้มรัตน์

Customer Location :
- #4322 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 20/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024657

Customer Name :
- คุณ อภรดี จันทร์เสละ

Customer Location :
- #4812 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 20/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024634

Customer Name :
- คุณ เพชร อยู่สินสวัสดิ์

Customer Location :
- #4447 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 20/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024636

Customer Name :
- คุณ ฉายชนก ขัมพานนท์

Customer Location :
- #4801 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 20/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024637

Customer Name :
- คุณ เกษร นพสุวรรณวงศ์

Customer Location :
- #4877 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 20/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024641

Customer Name :
- คุณ วัชรีภรณ์ ประสงค์

Customer Location :
- #4838 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 20/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024645

Customer Name :
- คุณ สมพร ตราชัย

Customer Location :
- #4778 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 20/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024646

Customer Name :
- คุณ ชาญ ทาผา

Customer Location :
- #4874 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 20/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024651

Customer Name :
- คุณ นรภัทร บรรจง

Customer Location :
- #5025 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 20/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024652

Customer Name :
- คุณ รัชดาภรณ์ บาลโสง

Customer Location :
- #5013 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 20/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024653

Customer Name :
- คุณ อำไพพรรณ ชมวงศ์

Customer Location :
- #4882 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 20/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024654

Customer Name :
- คุณ พิรญาณ์ ธีรเนตร

Customer Location :
- #5035 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 20/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024655

Customer Name :
- คุณ อรุณรัตน์ ดวงมาลา

Customer Location :
- #4775 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 20/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024658

Customer Name :
- คุณ พรทิพย์ สิทธิศักดิ์

Customer Location :
- #4923 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 20/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024660

Customer Name :
- คุณ บรรจง กาฬภักดี

Customer Location :
- #4926 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 20/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024661

Customer Name :
- คุณ ลำจวน ผลวัฒนะ

Customer Location :
- #4936 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 20/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024662

Customer Name :
- คุณ ยุทธศักดิ์ กลิ่นสนิท

Customer Location :
- #4895 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 20/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024663

Customer Name :
- คุณ ธงชัย รัตวร

Customer Location :
- #4974 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 20/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024664

Customer Name :
- คุณ จำปาทอง ไชยบุตร

Customer Location :
- #4980 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 20/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024666

Customer Name :
- คุณ ณรงค์ จินดาแก้ว

Customer Location :
- #5064 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 20/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024668

Customer Name :
- คุณ อนันต์ ทองเนื้องาม

Customer Location :
- #5103 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 20/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024671

Customer Name :
- คุณ อัญชลี วิพิศมากุล

Customer Location :
- #5041 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 20/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024674

Customer Name :
- คุณ เทพณรงค์ นามภักดี

Customer Location :
- #5055 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 20/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024676

Customer Name :
- คุณ สุรางค์ แซ่อึ้ง

Customer Location :
- #5058 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 20/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024675

Customer Name :
- คุณ อุไร ลายลวดแก้ว

Customer Location :
- #4902 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 20/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024677

Customer Name :
- คุณ อุทิศ ขุนสวัสดิ์

Customer Location :
- #4483 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/25622

EMS Tracking Number :
- OWANG0024599

Customer Name :
- คุณ ณัฐนันท์ สุตะวงศ์

Customer Location :
-  #4512 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024600

Customer Name :
- คุณ วรรณธรณ์ เจริญวุฒิเกียรติ

Customer Location :
- #4556 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024601

Customer Name :
- คุณ มณีการญน์ ศรีวิพันธิ์

Customer Location :
- #2456 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024603

Customer Name :
- คุณ วรภรณ์ บุญตามทัน

Customer Location :
- #4575 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024604

Customer Name :
- คุณ ศิริพร มีคช

Customer Location :
- #4611 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024607

Customer Name :
- คุณ Durina Choengsri

Customer Location :
- #4615 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024608

Customer Name :
- คุณ สุชิตา อินแสงแสง

Customer Location :
- #4582 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024610

Customer Name :
- คุณ สุกัญญา เกียรติวนิชวิไล

Customer Location :
- #4301 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024611

Customer Name :
- คุณ ไอรินทร์ ชนนท์เธียรสิน

Customer Location :
- #4641 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024614

Customer Name :
- คุณ กัลยาพร ไชยยงยศ

Customer Location :
- #4647 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024615

Customer Name :
- คุณ สมเกียรติ คณะครุฑ

Customer Location :
- #4668 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024616

Customer Name :
- คุณ พัชรนันท์ ธนาโรจน์พงศธร

Customer Location :
- #3761 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024617

Customer Name :
- คุณ จันสี หลาบมาลา

Customer Location :
- #4686 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024624

Customer Name :
- คุณ นพรัตน์ วัฒนะธีระภาพวงศ์

Customer Location :
- #4734 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024627

Customer Name :
- คุณ สุเมธ ก้อนทอง

Customer Location :
- #4758 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024628

Customer Name :
- คุณ ลาวัณย์ เรืองแก้ว

Customer Location :
- #4742 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024629

Customer Name :
- คุณ มยุรี สารีบุตร

Customer Location :
- # 4762 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024630