วังน้ำเขียว

Promotions

About us

วังน้ำเขียวฟาร์ม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ มีกิจกรรมหลากหลายให้เข้ามาศึกษา มีทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน เข้ามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ซึ่งจะมีวิทยากรคอยต้อนรับและบรรยาย

READ MORE  

Wangwan

“วังว่าน” ชื่อเสียงของยาหม่องตราวังว่านเริ่มเป็นที่พูดถึงในเรื่องสรรพคุณและผลการรักษา ปากต่อปาก เป็นที่แพร่หลายทั้งภายในประเทศและแถบประเทศเพื่อนบ้าน ในระยะเวลาอันสั้น

READ MORE  

Mr. mushroom

“Mr. Mushroom” ผลิตและแปรรูปสินค้าจากเห็ด ภายใต้แบรนด์ Mister Mushroom อาทิเช่น เห็ดสด เห็ดทุบ ข้าวเกรียบเห็ด แคปซูลเห็ด เป็นต้น

READ MORE  

About us

วังน้ำเขียวฟาร์ม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ มีกิจกรรมหลากหลายให้เข้ามาศึกษา มีทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน เข้ามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ซึ่งจะมีวิทยากรคอยต้อนรับและบรรยาย

READ MORE  

Wangwan

“วังว่าน” ชื่อเสียงของยาหม่องตราวังว่านเริ่มเป็นที่พูดถึงในเรื่องสรรพคุณและผลการรักษา ปากต่อปาก เป็นที่แพร่หลายทั้งภายในประเทศและแถบประเทศเพื่อนบ้าน ในระยะเวลาอันสั้น

READ MORE  

Mr. mushroom

“Mr. Mushroom” ผลิตและแปรรูปสินค้าจากเห็ด ภายใต้แบรนด์ Mister Mushroom อาทิเช่น เห็ดสด เห็ดทุบ ข้าวเกรียบเห็ด แคปซูลเห็ด เป็นต้น

READ MORE  

News & Articles

สรรพคุณยาหม่อง “วังว่าน” แท้จริงแล้วนั้นเป็นเช่นไร

โดยปกติแล้วเรามักจะใช้ยาหม่องทาแก้ปวดบ้าง ดมแก้หน้ามืดบ้าง ทาตามไขข้อเวลาบวมบ้างล่ะ สังเกตไหมครับว่า

ประวัติยาหม่อง

ถ้าหากพูดถึงสิ่งที่คนไทยนิยมใช้และพกติดตัวกันในฐานะของยาสามัญประจำบ้านและประจำตัว ก็คงจะหนีไม่พ้นยาหม่อง ที่เพียงได้ยินชื่อก็สามารถบ่งบอกถึงสรรพคุณ

นิ้วเคล็ด โรคร้ายของทุกวัย

มือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา แต่หากมองลึกเข้าไปอีกจะเห็นได้ว่า นิ้ว ก็เป็นองค์ประกอบสำคัญของมือที่ช่วยให้ทำสิ่งต่างๆ ลุล่วงไปได้ด้วยดี

นิ้วล็อคมักเกิดขึ้นกับใครบ้าง

ในหลักความเป็นจริงนิ้วล็อคสามารถเกิดขึ้นในได้ทุกช่วงทุกวัย ขึ้นอยู่กับการใช้งานนิ้วมือทีหนักและผิดวิธีจนเกินไป แต่หากอิงตามหลักวิทยาศาสตร์เป็นหลัก

Tracking

Customer Name Customer Location Tracking Number
คุณ อุทิศ ขุนสวัสดิ์ #4483 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/25622 OWANG0024599
คุณ ณัฐนันท์ สุตะวงศ์ #4512 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562 OWANG0024600
คุณ วรรณธรณ์ เจริญวุฒิเกียรติ #4556 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562 OWANG0024601
คุณ มณีการญน์ ศรีวิพันธิ์ #2456 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562 OWANG0024603
คุณ วรภรณ์ บุญตามทัน #4575 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562 OWANG0024604
คุณ ศิริพร มีคช #4611 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562 OWANG0024607
คุณ Durina Choengsri #4615 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562 OWANG0024608
คุณ สุชิตา อินแสงแสง #4582 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562 OWANG0024610
คุณ สุกัญญา เกียรติวนิชวิไล #4301 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562 OWANG0024611
คุณ ไอรินทร์ ชนนท์เธียรสิน #4641 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562 OWANG0024614
คุณ กัลยาพร ไชยยงยศ #4647 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562 OWANG0024615
คุณ สมเกียรติ คณะครุฑ #4668 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562 OWANG0024616
คุณ พัชรนันท์ ธนาโรจน์พงศธร #3761 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562 OWANG0024617
คุณ จันสี หลาบมาลา #4686 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562 OWANG0024624
คุณ นพรัตน์ วัฒนะธีระภาพวงศ์ #4734 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562 OWANG0024627
คุณ สุเมธ ก้อนทอง #4758 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562 OWANG0024628
คุณ ลาวัณย์ เรืองแก้ว #4742 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562 OWANG0024629
คุณ มยุรี สารีบุตร # 4762 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562 OWANG0024630

Customer Name :
- คุณ อุทิศ ขุนสวัสดิ์

Customer Location :
- #4483 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/25622

EMS Tracking Number :
- OWANG0024599

Customer Name :
- คุณ ณัฐนันท์ สุตะวงศ์

Customer Location :
-  #4512 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024600

Customer Name :
- คุณ วรรณธรณ์ เจริญวุฒิเกียรติ

Customer Location :
- #4556 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024601

Customer Name :
- คุณ มณีการญน์ ศรีวิพันธิ์

Customer Location :
- #2456 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024603

Customer Name :
- คุณ วรภรณ์ บุญตามทัน

Customer Location :
- #4575 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024604

Customer Name :
- คุณ ศิริพร มีคช

Customer Location :
- #4611 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024607

Customer Name :
- คุณ Durina Choengsri

Customer Location :
- #4615 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024608

Customer Name :
- คุณ สุชิตา อินแสงแสง

Customer Location :
- #4582 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024610

Customer Name :
- คุณ สุกัญญา เกียรติวนิชวิไล

Customer Location :
- #4301 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024611

Customer Name :
- คุณ ไอรินทร์ ชนนท์เธียรสิน

Customer Location :
- #4641 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024614

Customer Name :
- คุณ กัลยาพร ไชยยงยศ

Customer Location :
- #4647 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024615

Customer Name :
- คุณ สมเกียรติ คณะครุฑ

Customer Location :
- #4668 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024616

Customer Name :
- คุณ พัชรนันท์ ธนาโรจน์พงศธร

Customer Location :
- #3761 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024617

Customer Name :
- คุณ จันสี หลาบมาลา

Customer Location :
- #4686 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024624

Customer Name :
- คุณ นพรัตน์ วัฒนะธีระภาพวงศ์

Customer Location :
- #4734 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024627

Customer Name :
- คุณ สุเมธ ก้อนทอง

Customer Location :
- #4758 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024628

Customer Name :
- คุณ ลาวัณย์ เรืองแก้ว

Customer Location :
- #4742 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024629

Customer Name :
- คุณ มยุรี สารีบุตร

Customer Location :
- # 4762 Admin จัดส่งสินค้าออกให้วันที่ 19/09/2562

EMS Tracking Number :
- OWANG0024630